Caritas

Caritas 18 listopada 2012 wyświetleń: 5348

Caritas

Caritas jest duszpasterską instytucją charytatywną. Służy pomocą wiernym Kościoła w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności. Działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz własny statut.

Caritas - co to znaczy?

Łacińskie słowo oznaczające „miłość”. w Biblii: wyjaśnienie tajemnicy samego Boga „Deus caritas est – Bóg jest miłością”. Typ miłości: bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca, bez oglądania się na rasę, wyznanie, winę, pokrewieństwo.
Nazwa organizacji charytatywnej Kościoła Katolickiego na całym świecie (w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działa od 1991 roku).

Najważniejsze osoby dla Caritas:

- osoby starsze i samotne,
- dzieci dotknięte ubóstwem,
- rodziny wielodzietne,
- osoby niepełnosprawne,
- bezrobotni i bezdomni,
- osoby uzależnione,
- rodziny w trudnej sytuacji materialnej,
- ofiary wypadków i katastrof,
- chorzy i cierpiący,
- ofiary przemocy.

ost. aktualizacja: 2013-01-12
cofnij drukuj do góry