ul. Orląt Lwowskich 1  91 885 33 70   parafia@reptowo.pl

Grupy i wspólnoty /

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

Historia działalności POAK w Reptowie
Inauguracja istnienia i działalności POAK 17.02.2013 rok.
 
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W REPTOWIE.

Istnienie i działalność Akcji Katolickiej w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została zainaugurowana w I niedzielę Wielkiego Postu 17.02.2013 roku na Mszy świętej o godz. 12 00.         Uroczystą Mszę św. celebrował Asystent Kościelny DIAK ks. Prałat Ireneusz Sokalski z ks. Proboszczem parafii Pawłem Ostrowskim. Gościem była też Pani Prezes Akcji Katolickiej DIAK Stefania Biernat oraz członkowie Zarządu DIAK. W czasie Mszy św. wystąpiła Pani Prezes DIAK z informacją o Akcji Katolickiej. Na mszy obecny był sztandar AK przy którym stali: Jan Szyndlarewicz, Lucyna Szyndlarewicz i Zofia Szymełyniec.Członkowie zawiązującego się Oddziału Parafialnego AK brali udział we Mszy św. :Urszula Płauszewska, Adam Płauszewski oraz Sylwia Kozłowska. Po Mszy św. odbyło się spotkanie informacyjne na świetlicy wiejskiej w Reptowie. Poszczególni goście przedstawili statut, zakres działania AK. Prezes POAK z Pomorzan opowiedział o działalnośći swojego oddziału AK w parafii.

 W spotkaniu jako goście brali udział:

Ks. Prałat Dr. Ireneusz Sokalski-Asystent DIAK
Stefania Biernat - Prezes DIAK
Andrzej Kaszubski- Wójt
Witold Dąbrowski-członek Zarządu DIAK
Ks. Paweł Ostrowski-proboszcz parafii
Edmund Bilicki –członek DIAK
W spotkaniu wzięło udział większość chętnych do powstającego POAK w Reptowie. Skorzystano z poczęstunku jaki przygotowali kandydaci na członków POAK. Ustalono, że koordynatorami dalszych działań w celu zorganizowania spotkania wyborczego założycielskiego POAK będą: Adam Płauszewski oraz Jadwiga Pospychała-już członkowie Akcji Katolickiej.

DNIA 10.03.2013 roku w świetlicy wiejskiej z udziałem członków założycieli oraz przedstawicieli DIAK: pani Krystyny Wyrwicz, pana Zbigniewa Wyrwicza z POAK Police i proboszcza parafii Pawła Ostrowskiego odbyło się zebranie założycielskie POAK  w Reptowie, na którym dokonano wyboru 3 kandydatów na Prezesa, 2 członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Adama Płauszewskiego. Obecnych było 11 członków założycieli.

 W wyniku tajnego głosowania wybrano trzech kandydatów na Prezesa:

Płauszewski Adam
Pospychała Jadwiga
Kozłowska Sylwia
  oraz  kandydatów  do Zarządu POAK:

Jędruchniewicz Elżbieta
Szymełyniec Dorota
Wybrano Komisję Rewizyjną:

Szyndlarewicz Lucyna-przewodnicząca Komisji
Berent Kamila-członek
Kryszkiewicz Teresa- członek
Na zebraniu ustalono, iż skład Zarządu obejmie funkcje po wyborze Prezesa POAK przez Biskupa. Na wniosek Prezesa osoby wybrane do Zarządu obejmą następujące funkcje: z-cy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Dekretem z 21 maja 2013 roku Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński mianował ks. Mgr Pawła Ostrowskiego Asystentem POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie, a Pana  Adama Płauszewskiego Prezesem POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie.

Na zebraniu formacyjnym w dn.12.06.2013 roku Prezes Adam Płauszewski przedstawił decyzję Arcybiskupa.

Dokonano wyboru:

-zastępcy prezesa POAK-Doroty Szymełyniec

-skarbnika POAK-Jadwiga Pospychała

-sekretarza POAK-Sylwia Kozłowska.

Obecnie prezesem POAK w parafii jest Adam Płauszewski (dekret Arcybiskupa Dzięgi z 21.05.2013 roku).

W skład obecnego Zarządu POAK wchodzą:

-Dorota Szymełyniec- wiceprezes

-Sylwia Kozłowska-sekretarz

-Jadwiga Pospychała-skarbnik

-Elżbieta Jędruchniewicz-czlonek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Lucyna Szyndlarewicz –przewodnicząca
Kamila Berent-członek
Teresa Kryszkiewicz- członek
Nasz POAK liczy 13 członków oraz 2 kandydatów.

Zebrania POAK odbywają się cyklicznie w II-gą środę miesiąca po Mszy św. zawsze z ks. Proboszczem, który pełni rolę Asystenta Parafialnego POAK. Na comiesięcznych zebraniach praca członków koncentruje się na zadaniach formacyjnych, które polegają na rozszerzaniu wiedzy o życiu Kościoła, o jego historii, o eucharystii i innych aspektach związanych z Kościołem, opierając się m.in. na materiałach otrzymywanych z Zarządu DIAK, ze wskazaniami co do kierunków działania i tematyki do podejmowania w poszczególnych latach.

 Od samego początku POAK w Reptowie realizuje zadania zgodnie ze statutem AK w Polsce i zaleceniami Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, a także Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) w Szczecinie , z którym ściśle współpracuje.

 Prezes Adam Płauszewski  bierze udział w Wielkanocnych oraz Adwentowych Dniach Skupienia Akcji Katolickiej  w Szczecinie.

POAK bierze czynny udział w życiu parafii. Bierze czynny udział w animacji Mszy świętych w czasie świąt państwowych (Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości), jak też religijnych (Triduum Paschalne, Niedziela Palmowa, odpust parafialny ,dożynki parafialne, Boże Ciało, Święto Chrystusa Króla , rocznica powstania parafii, itp.). Obchodzone są: rocznica śmierci Jana Pawła II-ego, oraz Dzień Papieski. Członkowie Akcji Katolickiej brali udział w Marszu dla życia w Szczecinie. Dnia 23.11.2013 roku członkowie POAK: Adam Płauszewski, Jan Szyndlarewicz, Jolanta Rakowska, Lucyna Szyndlarewicz, Elżbieta Jędruchniewicz brali udział w katedrze w Szczecinie we Mszy  świętej odprawianej z okazji zakończenia Roku Wiary i brali udział w uroczystym przyrzeczeniu członków nowopowstałego POAK. 

W 2013 roku POAK zorganizował: zabawę integracyjną z mieszkańcami parafii, Mikołaja w parafii oraz ,,Parafialne Kolędowanie”. Pomagał przy organizacji Balu Wszystkich Świętych i Chrystoteki. Członkowie Akcji Katolickiej biorą czynny udział w animacji Mszy świętych, Drogi Krzyżowej, oraz Różańca. Brali również udział w pielgrzymkach do Lichenia , oraz do Częstochowy.

 Staramy się wspierać naszego księdza Proboszcza w służbie naszej parafii, aby się rozwijała i integrowała.  Pragniemy dalej działać i rozwijać się dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za duże wsparcie POAK w działaniu naszemu Asystentowi ks. Proboszczowi Pawłowi Ostrowskiemu.

 Zapraszamy wszystkich  chętnych do wstępowania do nas. 

Szczęść Boże.

                                                         Prezes POAK

 Adam Płauszewski                                                                     


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM