ul. Orląt Lwowskich 1  91 885 33 70   parafia@reptowo.pl

Grupy i wspólnoty /

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

W naszej parafii działają dwie róże - szkolna i parafialna. Wspólna modlitwa i zmiana tajemnic w I niedzielę miesiąca.

„Żywy Różaniec" jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrze bują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zo bowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawo wej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.

Żywy Różaniec–międzynarodowyruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób - według tradycyjnego układu różańca).

Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.

Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3 zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

- wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
- troska o wzrost wiary w duszach ludzkich;
- krzewienie modlitwy różańcowej;
- wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
- troska o wierność nauczaniu Kościoła - za wzorem św. Dominika.

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

I. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską [Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:


1 - przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
2 - uroczystość Narodzenia Pańskiego;
3 - uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
4 - uroczystość Zwiastowania Pańskiego;
5 - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
6 - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
7 - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
8 - święto Ofiarowania Pańskiego.

II. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.

III. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.


IV. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM